Sabtu, Januari 16

music is my life...part2

pernah dengar kan pasal pengharam alatan music yang dipetik n ditiup?jadi meh tgak, pandgan hukama' islam pasal isu nie...

Al-Ghazali menegaskan sebab pengharaman alatan yang dipetik (seperti gitar) dan ditiup (seperti serunai) sebagaimana yang disebut dalam hadith Nabi SAW bukan kerana alatan tersebut menimbulkan kelazatan kepada pendengar. Sekiranya demikian sudah tentulah diharamkan semua jenis suara atau irama yang membangkitkan kelazatan kepada pendengar. Kerongkong manusia, gendang, rebana kecil (duf) dan binatang-binatang seperti burung mempunyai potensi untuk menghasilkan irama-irama merdu yang mampu membangkitkan kelazatan di dalam sudut hati pendengar. Walau bagaimanapun Islam tidak mengharamkan suara-suara tersebut.

Oleh itu Al-Ghazali menyatakan sebab pengharaman alatan yang disebut di dalam hadith-hadith Nabi SAW adalah kerana alatan-alatan tersebut biasa digunakan oleh ahli-ahli fasiq, maksiat dan peminum-peminum arak dan menjadi syiar mereka.

Begitulah pandangan Imam Al-Ghazali tentang hukum penggunaan alat-alat muzik. Beliau melihat di sana wujudnya sebab diharamkan alat-alat yang disebut pengharamannya melalui lisan Nabi SAW. Sekiranya hilang (gugur) sebab tersebut sudah tentulah gugur hukum pengharamannya. Bagi beliau semua perkara yang baik (At-Thayyibat) adalah halal melainkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan.

*Kesimpulan- Imam Ghazali dalam Ihya Ulumiddin mengharuskan semua jenis alat muzik termasuklah yang dipetik seperti gitar dan yang ditiup/ berlubang seperti serunai, apatah lagi gendering.

....

music is my life...part1

salam a'laikum...
music memainkan peranan yg amat penting kepda saya.pernah suatu ketika,dalam satu kenyataan dinyatakan dunia si pekak lebih teruk berbanding dunia si buta yg mana ini membuktikan music dan bunyian memainkan peranan yang amat penting.
namun begitu, adakah suma music boleh dilayan??? lagu2 sekarang dh macam2.de rock, country, etnik kretf, pop, reagea, n mcam2 lg..so, jom tgk2 sikit pendapat2 hukama' berhubung perkara nie...

HUJJATUL ISLAM IMAM AL-GHAZALI:
Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada keterangan yang jelas dari sunnah Nabi SAW yang melarang penggunaan alat muzik. Menurutnya, setiap instrumen muzik yang mempunyai bunyi yang baik tidak dilarang, malah ianya tidak lebih dari kemerduaan suara burung.
Seni muzik yang dilarang kepada umat Islam ialah sekiranya ia bersekongkol di dalam keadaan yang bercampur dengan kumpulan peminum arak, penzina dan lain-lain perbuatan dosa.

(Hj. Abd. Ghani Samsudin, Ishak Hj. Sulaiman, Dr. Engku Ismail Ibrahim, "Seni Dalam Islam", Intel Multimedia & Publication, P.J, 2001, hal. 34-39.)

Ahad, Januari 10

politik dalam agama...

prolog:
Dalam Islam, siyasah (politik) tidak boleh dipisahkan dari din (agama), dan agama tidak boleh dipisahkan dari politik.Ketika politik dipisahkan dari agama maka jadilah ia politik setan (siyasah syaitonah), politik yang tidak mengindahkan nilai-nilai kebenaran dan politik yang ditujukan bukan untuk kemaslahatan umat manusia. Sebaliknya ketika agama dipisahkan dari siyasah (politik), maka lahirlah agama yang tampil secara feminim serta sangat terbatas dan hanya akan ada di masjid-masjid dan surau-surau serta di tempat berkontemplasinya para sufi saja...

bukti:
1)"maka berkat Rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya engkau bersikap keras & berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri
dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka & mohonkanlah ampunan untuk mereka,
dan bermusyawarahlah dengan mereka untuk urusan itu, kemudian, apabila engkau
telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah." (Ali Imran: 159)
2)"dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan
shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan
mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka" (Asy-
Syura: 38)
3)"wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena
Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap
suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena
(adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah
maha teliti apa yang kamu kerjakan." (Al-Ma'idah: 8)
4)"sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan
adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah
Maha Mendengar, Maha Melihat." (An-Nisa': 58)
5)"maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau
(Muhammad) sebagai Hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga)
kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau
berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa':65)
6)"serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik,
dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah
yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih
mengetahui siapa yang mendapat Petunjuk." (An-Nahl: 125)
7)"wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
agar kamu saling mengenal. sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti."
(Al-Hujurat: 13)
8)"Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah
orang-orang yang beruntung." (Ali Imran: 104)

>Ayat-ayat al-Qur'an tersebut adalah bukti dan alasan bahwa bukan suatu pelanggaran jika kita berpolitik praktis, malah jika kita hubungkan kepada prinsip-prinsip dasar berpolitik, semuanya menjadi saling menguatkan dengan ayat-ayat al-Qur'an tadi, dan jadilah politik sesuatu yang wajib bagi kita.Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud bahwaa "siapa diantara kamu melihat sebuah kemungkaran maka hendaknya ia merubahnya dengan tangannya (kekuasaan yang besar dan bersifat fisik, pangkat misalnya) apabila tidak mampu maka hendaknya ia merubahnya dengan mulutnya (dengan perkataan, kritikan dan nasihat misalnya) apabila tidak mampu juga, lakukan dengan hati (pada diri sendiri yaitu dengan hati, agar tidak mengikuti kemungkaran tersebut juga) dan itu adalah tingkatan iman yang paling rendah."
Rendahnya iman ditandai dengan sedikitnya atau tidak ada sama sekali usaha yang dilakukan untuk merubah kemunkaran tadi. Sedangkan usaha tersebut sangat tergantung dengan sarana kekuasaan, yang jadi permasalahannya selanjutnya adalah cara mendapatkan serta mempengaruhi kekuasaan tersebut. Pada zaman sekarang dengan keadaan yang tidak terlalu menguntungkan, tidak ada cara paling efektif selain berpolitik.
Sebuah USHUL FIQH yang disepakati majoriti ulama dan pemikir islam menyebutkan, SEGALA SESUATU YANG MENYEBABKAN SATU KEWAJIBAN (contohnya, Syari'at Islam) TIDAK SEMPURNA KECUALI DENGANNYA (Politik), MAKA HUKUM SESUATU ITU (Politik) WAJIB JUGA....

definisi:
Definisi Agama (Din) : "Kumpulan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari Allah SWT. sebagai hidayah bagi umat manusia yang di dalamnya mencakupi aqidah, akhlak, dan hukum-hukum individu dan sosial. Agama bersifat utuh dan komprehensif yang tidak memisahkan antara aspek ritual, spiritual dan akhirat dengan aspek keduniaan dan material.
Kalau kita perhatikan definisi din di atas yang mengatakan bahwa Islam adalah din yang utuh yang tidak hanya mengatur hubungan individu dengan tuhannya saja, akan tetapi seluruh aspek dari kehidupan manusia berada di bawah pengaturan Islam termasuk dalam hal ini politik, maka akan kita lihat hubungan yang cukup erat antara keduanya, yaitu sebuah hubungan yang tidak boleh dipisahkan.
Aturan atau hukum dalam Islam secara global diklafikasikan pada dua kelompok. Pertama, hukum-hukum yang mengatur persoalan individu, yaitu mengenai keyakinan seseorang akan hal-hal yang darurat dalam din serta tugasnya sebagai seorang mukalaf seperti sembahyang atau puasa dsb, yang ini sifatnya sangat personal, walaupun dalam hal ini ketika negara memfasilitasi hal-hal yang menunjang pelaksanaan hukum di atas akan sangat berpengaruh terhadapnya. Kedua, hukum-hukum ijtima'i (sosial masyarakat) seperti politik, ekonomi, budaya, diyat, qishas, hukum pidana, boleh tidaknya bekerjasama dengan pemerintahan dzalim, membela negara, politik luar negeri… dsb.
Seluruh jenis hukum di atas pada hakikatnya ditetapkan dalam rangka mengantarkan manusia pada tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri oleh Allah SWT. yaitu menuju kebahagiaan dan kesempurnaan baik di dunia maupun di akhirat. (Nidhame Siyosi dar Islom, hal.37-38).
Kalau kita lihat dari pembagian hukum di atas, maka politik termasuk salah satu di dalamnya, dalam hal ini, ia menjadi bahagian dari hukum ijtima'i. Karena ia merupakan salah satu sisi dari kehidupan manusia, maka politik dalam Islam adalah politik yang tidak keluar dari nilai-nilai dan aturan utama Islam, sehinggakan politik menjadi media atau alat untuk mengantarkan manusia kepada tujuan dari penciptaannya.

apa yg nk disampaikan:
jika diselami semua hasil karangan di atas yang didapati ( + tambah n ubah2 skit) dari bberapa blog sahabat, ternyata politik dan agama sama sekali tidak boleh dipisahkan.jadi, mengapa timbul suara2 sumbang yang mengatakan agama dan politik tidak boleh dicampurkan? Islam adalah ad-din (manhaj @ jalan pedoma, panduan) bagi seluruh umat manusia.Islam bukanlah satu agama yang mana bersifat sekularisme (memisahkan agama dan kehidupan)..
Islam melengkapi setiap perkara yang kita lakukanbermula dari kita bangun tidur, shinggalah kita tidur semula, dan ianya berulang2 setiap hari sehinggalah kita mnemui maut...

epilog:
dear my bloved reader,teramat sukar utk kita,umat akhr zaman berdepan dengan cabran semasa.tanpa iman yg kuat, sdah pasti kita awal2 lg tersungkur di garis prmulaan.semenjak-dua menjak ni, sib0k dperktakan isu bersatu padu, satu bangsa, n bal..bla..even dlm subjek hbungan etnik (ethnic rlation), kita diajar betapa pentingnya korelasi antra bangsa.tapi hairan knapa mesti kita contohi ngra2 bukan islam sprti france, fiji dan sbgnya dlm soal mnyatupdukn bangsa?madinah iaitu sbuah ngra islam pd zamn Rasululah n para shbat juga didiami o penduduk dr brbagai latar belkang agma n bangsa yg brbeza.knpa tidak kita contohi madinah?
aaa...u pikir r snd.hehe

Isnin, Januari 4

babi diharamkan oleh islam.kenape...part5 finale

secara umumnya, sejak tahun 1997 ahli2 sains mnemui beberapa kuman virus berbahaya keluaran babi yng boleh mnjangkiti mnuisa.kuman2 ini bl0m prnah dtemui sebelum ni.antaranya adalah procine torovirus, procine rotovirus (variant 4F), procine reproductive and respiratory syndrome virus(PRRS) dan H3N2 swine flu virus.pnemuan ini dlaporkan dlm Campign for Responsible Transplantation-Press Realease pada 21 oktber 1998 di www.crt-oline.org

islam yang telah turun 1431 thun yng lalu dgn jelasnya mnghramkan babi.selain daripada sifatnya yang pengotor, babi mngandungi berbagai jenis kuman berbahaya.tidak terhenti disini, boleh jadi ada 1001 macam lagi hikmah pengharaman babi..penemuan2 semasa mmbuktikan kehebtan dan kesyumulan islam

perlu ditekankan,kita melaksanakan ibadah dan menginggalkan larangan ALLAH SWT kerana ia merupakan kewajipan yang telah dfardhukan ke atas kita,berdasarkan dalil daripada Quran dan sunnah.kita tidak melakukannya kerana penemuan dan pandangan sains.walaubagaimanapun kita meyakini bahawa setiap apa yang ALLAH wajibkan atau haramkan pasti ada kebaikan dan manfaatnya berdasarkan penjelasan ALLAH dlm surah Al-A'raf ayat 157 yang bermaksud, " Dan ALLAH menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."

justeru, penuam sains yg dipaparkn brhubung dgn sesuatu ibadh hnya brtujuan bg mmbantu kita mmahami sbhagian kecil drpd hikmah yg trkandung di sbalik perintah2-NYA itu.semoga dgn pngetahuan itu, ia mnguatkan lg komitmen kita pd Islam dan ajarannya..

INSYAALLAH,WALLAHUA'LAM...

babi diharamkan oleh islam.kenape...part4

this is the last past.hopefully, korang akan discover jawapan bg soklan korang.aduhh, x larat r nk tuleh..tp x pe, kongsi ilmu ni sunnah Rasulullah SAW..

jadi, di dlm Journal of Virology 1997,dilaporkan oleh 12 orang pakar2 sains yg dpimpin oleh Dr Yoshihiro Kawaoka dr Universiti Wisconsin. penemuan mereka jelas menunjukkan, pada kerongkong babi terdapat sel2 tertentu yang mampu mengubah pelbagai kuman virus kpd bentuk yang berbahaya.pakar2 sains menganggap babi sbg 'takungan yang mampu mengubah kuman kpd bentuk yang berbahaya'(mixing vessel).aisyeh, dlm BI die pendek jew.hehe..anyway,mengikut kajian tu, virus binatang yang biasanya tidak menjangkiti manusia tiba2 menjadi kuman berbahaya yg mampu menjangkiti manusia selepas memasuki sel2 dalam babi.hal ini dilaporkan di dalam The Detroit News Online pada oktober20,1998 di bawah tajuk Scientist Discover the Infection Route Between Bird Virus and Pigs di detnews.com/1998/health

ring any bell?okay, hal yang sama juga dinyatakan oleh Dr Virginia Hinshaw, dekan kat Graduate School Universiti Wisconsin-Madison. beliau berkata, virus sentiasa berubah kpd bentuk yang alin dan babi adalah satu takungan yang mampu mengubah virus flu kepada bentuk yang lain itu.yang membimbangkan adalah,sisitem pertahanan badan mnusia tidak mampu menangkis serangan drpd virus2 itu.hal ini dilaporkan di www.news.wisc.edu/chancellor/yourworld dibwah tjuk Your Health, Flu Fighters (Research for University of Winconsin-Madison).

pada tahun 2004, wabak selsema burung mnyerang bbrapa buah ngara di Asia.lbh kurang 100juta burung, ayam, itik n yg swaktu dgnny dibunuh atau dsembelih kesan drpd wabak ini.pada bulan ogos thun yang sama, China mngumumkan pnemuan virus pnyebab selsema burung, termasuk drpd spesies H5N1 dlm babi.virus inilah yang mmbunuh 27 orang di vietnam dan thailand pada awal thun 2004.pnemuan ini mnyebabkn pgwai knan dr pertubuhan kesihtan sdunia (WHO) mengarahkan ngara2 yg dserang wabak ini memantau babi2.hal ini dlpokan di www.body1.com/news dibawah tajuk WHO:Monitoring Pigs Key in Bird Flu Fight pd ogos 27,2004.

kemampuan babi menerima pelbagai jenis virus dan mngubahny kpd bentuk yang lbh berbahaya mmg mmbimbangkn rmai pkar.shubungan itu, Professor Malik Peiris, seorang pkar dlm bidang mikrobiologi di Universiti Hong Kong berkata, "jika anda mengambil virus daripada manusia dan emamsukkannya ke dalam ayam ataupun burung, ia tidak akan membiak.demikian juga jika anda masukkan virus burung kedalam mnusia, ia juga tidak akan mmbiak.sebaliknya, jika kedua-dua virus ini anda masukkan ke dalm babi, ia akan membiak dgn mdah sekali.justeru, lahirlah pandangan yang mengatakan bahawa babi adalah takungn kpd virus drpd mnusia dan burung(sehingga mlahirkan virus baru yg mmunuh)." hal ini dlaporkn di dlm The Sydney Morning Herald pada 31 julai 2004 di bawah tajuk Pigs May Help Spread Bird Flu Among Humans.

hal yang sama juga dnyatakan oleh Dr Alan Hay, pengrah Pusat Influenza Pertubuhan Kesihtan Sedunia yng berpusat di National Institute of Medical Research, London.ia dilaporkan oleh The Times Online pada 20 februari 2004, di bawah tajuk Are Pigs Carrying Bird Superbug?

hurm,actually fakta dh habis.tinggal conclusion je.sambong part5 r..pnat r nk tuleh..
k, to be continue..

babi diharamkan oleh islam.kenape...part3

anda memrlukan kesabaran dan pemhan yang tinggi dlm mmahami n mnjwab persoklan mgneai pnghraman babi ni.dlm part ni, dijelaskan mngenai babi yng mrupkan pmbwa virus brbahaya..

jangkitan kuman virus influenza pd thun 1918 mmbunuh lbh kurang 0 juta mnusia di sluruh dunia.ada yg mnganggarkn jumlh mgsa yg benar ialah 40 juta orng.virus ini besar kemungkinan dtang drpd babi2 di amerika sna tu, yg mna menjagkiti tentera2 amerika pd perang dunia pertma(WW1).ntera2 ini kmudiannya mnyebabkn jngkitan brlaku di ngara2 lain shingga trjadinya epidemik.kajian ke atas spesimen2 magsa mnunjukkan, wbak ini brpuna drpd kuman virus yg dtangnya drpd babi.bukannnya berckap kosong..hal ini pernah dilaporkn dlm The Civil Abilitionist, New Pig Virus Capable of Infecting Humans, New York (1998), di www.linkny.om/~civitas/page56.html

Alix Fano(pengkaji pnykit yg dsebabkn oleh mnate babi ni, rujuk part2), pngarang buku terkenal Lethal Laws-Animal Testing, Human Health and Enviromental Policy (Zed Books LTD, UK, 1997), mrangkap pengarah Medical Research Modernisation Committee, mngesahkan babi mampu mngubah kuman2 virus yg mnyerangnya mnjdai lbh berbahaya dr masa ke smasa.hal yng sama dlaporkan dlm lmn web rasmi Centre for Disease Control and Prevention (America) di www.cdc.gov/flu/about/fluviruses.html

pd mac 1997, ahli2 sains britain mlaporkn penemuan kuman berbahaya retroviruses PERV drpd babi.virus ini membiak dlm tbung uji yang mmpunyai buah pinggang mnusia.ia mrebak mlalui ccair yang ada pd tubuh mnusia dan mdah menjangkiti orang lain.pada november 1997, Dr Robin Weiss dr Chester Beatty Labratory of London mengesahkan kwujudan virus PERV dlm babi.pnemuan ini skali gus mnyebabkan pengharaman ke atas kesemua jenis pembedahan pemindahan organ babi kpd mnusia oleh kerajaan britian.

pada bulan ogos 1997, pakar2 sains dr australia mnemui satu lagi virus baru yang mnjangkiti babi sbelom ia mnyerang mnusia.virus ini berbahaya kpd mnusia dan belum pernah dtemui sebelum ini.ia dkenali sbg virus menangle dr kumpulan paramyxovirus.hal ini dilaporkan di mercola.com dlm artikel bertajuk New Pig Virus Can Infect Humans (1998).

tambahan daripada itu, virus daripada keluarga HIV juga wujud dalam babi dibawa oleh DNAnya dan tidak dapat dipisahkan.Professor Robin Weiss, seorang pakar dalam bidang virus dari Institut Kajian Kanser, Landon berkata "babi mempunyai banyak kuman virus.salah satu masalah yang perlu kita hadapi adalah babi mempunyai kuman retrovirus yang dapat menjangkiti manusia.ia tidak dapat dibuang drpd babi kerana ia dibawa oleh DNAnya. retrovirus ini adalah daripada keluarga yang sama dengan kuman HIV".hal ini dilaporkan di www.liberation-mag.freeserve.co.uk/xenotransplantation.html di bawah tajuk Xenotransplantation, Virus Transfer-What The Experts Say, 2000.

skrang kita percaya bhawa babi mngandungi virus2 yang boleh membahayakan nyawa mnusia.dlm part4, akan dciritakan mngenai sisitem dalam babi yang mengubah virus..ingat, soklan belom lagi terjawab scara jelasnya...see u when i see u

babi diharamkan oleh islam.kenape...part2

dh bace prt1?jom bce part2..

dalam surah al-baqarah ayat 173,ALLAH menjelaskan, "Sesungguhnya ALLAH mengharamkan kepadamu bangkai, darah, dan daging babi".brdasarkn ayat ini,umat islam diharamkan memakan dging babi dan sgala produk-produkny scara mutlak, kcuali apabila darurat.

babi menjadi punca pelbagai penyakit antaranya adalah anthrax,ascaris suum, botulism, brucella suis, cryptosporidiosis, entamoeba polecki, erysipelothrix shusiopathiae, flavobacterium group 2-be-like bacteria, influenza, leptospirosis, pasteurella aerogenes, pasteurella multocida, salmonella cholerae-suis, salmonellosis, sarcosporidiosis, streptococcus dysgalactiae (group L), streptoccus mileri, streptoccus suis type 2 (group R), swine vesicular diesease, taenia solium, trichinella spiralis, yersinia enterocolitia, dan yersinia pseudotuberculosis.

kajian yg dbat oleh Alix Fano (M.A.), Murphy J. Cohen (M.D.), Marjorie Cramer (M.D.,F.A.C.S.), Ray Greek (M.D.), dan Stephen R. Kaufman (M.D.) mendapati antara penyakit2 ini ada yg boleh membawa maut, sbg contoh leptospirosis. ia mnyebabkn kerosakan pd hati dan buah pinggang.hal ini dinyatakan didlm artikel brtajuk Of pigs, Primates, and Plagues:A Layperson's Guide to the Problems With Animal-to-Human Organ Transplants (1998) di www.mrmcmed.org/pigs.html

ade lg weyh.tp x lrat nk tuleh.korang pon x lrat bce.so, to be c0ntinue in part3..

babi diharamkan oleh islam.kenape...part1

assalamualaikum dan salam sejahtera..
sebelom prge lbh jauh, jom kite kenal2 ngan haiwan yg brnama babi ni...


Babi adalah sejenis hewan ungulata yang bermancung panjang dan berhidung leper dan merupakan hewan yang aslinya berasal dari Eurasia. Kadang juga dikenali sebagai khinzir[1] (perkataan Arab). Babi adalah omnivora, yang berarti mereka mengkonsumsi baik daging maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, babi adalah salah satu mamalia yang paling cerdas, dan dilaporkan lebih pintar dan mudah dipelihara dibandingkan dengan anjing dan kucing.(*x atau r betol ke x coz ak x prnh n tak kan bela babi.hoho..)

biodata haiwan ni..

Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Subclass: Theria
Infraclass: Eutheria
Order: Artiodactyla
Family: Suidae
Subfamily: Suinae
Genus: Sus

sekarang kite dh kenal bebenor ngan haiwan ni kan.tp, soklan utama blom terjawab.pe sebab islam mgharamkan makhluk babi ni?to be continue...hoho